“เรียนดี มีวินัย น้ำใจงาม”

คำขวัญโรงเรียนศรีสำราญวิทยาคม