ประกาศโรงเรียนศรีสำราญวิทยาคม เรื่อง แจ้งหยุดเรียนเป็นกรณีพิเศษ

ประกาศโรงเรียนศรีสำราญวิทยาคม เรื่อง แจ้งหยุดเรียนเป็นกรณีพิเศษเป็นเวลา 1 วัน ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *