วารสารฉบับพิเศษ3 ประจำเดือนสิงหาคม 2566

ขอแสดงความยินดี กับนักเรียนชั้นม.6 ที่ผ่านการสอบคัดเลือกโควต้าประเภท เรียนดี เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ปีการศึกษา 2567

Read more

วารสารฉบับพิเศษ2 ประจำเดือนสิงหาคม 2566

ขอแสดงความยินดี กับนักเรียนชั้นม.6 ที่ผ่านการสอบคัดเลือกโควต้าประเภท เรียนดี เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ปีการศึกษา 2567

Read more

วารสารฉบับพิเศษ1 ประจำเดือนสิงหาคม 2566

โรงเรียนศรีสำราญวิทยาคมขอแสดงความยินดี กับนักเรียนชั้นม.6 ที่ผ่านการสอบคัดเลือกโควต้าประเภท เรียนดี เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ปีการศึกษา 2567

Read more