จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์

วารสารฉบับพิเศษ3 ประจำเดือนสิงหาคม 2566

ขอแสดงความยินดี กับนักเรียนชั้นม.6 ที่ผ่านการสอบคัดเลือกโควต้าประเภท เรียนดี เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ปีการศึกษา 2567 […]

Continue Reading

วารสารฉบับพิเศษ2 ประจำเดือนสิงหาคม 2566

ขอแสดงความยินดี กับนักเรียนชั้นม.6 ที่ผ่านการสอบคัดเลือกโควต้าประเภท เรียนดี เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ปีการศึกษา 2567 […]

Continue Reading

วารสารฉบับพิเศษ1 ประจำเดือนสิงหาคม 2566

โรงเรียนศรีสำราญวิทยาคมขอแสดงความยินดี กับนักเรียนชั้นม.6 ที่ผ่านการสอบคัดเลือกโควต้าประเภท เรียนดี เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ปีการศึกษา 2567 […]

Continue Reading