วารสารฉบับพิเศษ1 ประจำเดือนสิงหาคม 2566

โรงเรียนศรีสำราญวิทยาคมขอแสดงความยินดี กับนักเรียนชั้นม.6 ที่ผ่านการสอบคัดเลือกโควต้าประเภท เรียนดี เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ปีการศึกษา 2567

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *